Ukraina - Integrering


Integrering gjennom kunst

Kurstilbud for ukraiske flyktniger, innvandrere og norske barn og unge i distriktet

Sola Atelier har siden våren 2022 hatt kurstilbud til ukrainske flyktninger i vårt Atelier i Solakrossvegen 18. Dette har vært mulig med støtte fra flere kulturinstanser som Kulturdepartementet gjennom Norsk Musikkråd, IMDI, Kulturetaten i Sola kommune og Flyktningemottaket på Sola Sjø.


Kurset er åpent både for ukrainske flyktninger, innvandrere og norske barn og unge. Opplæring i kunstmaling, keramikk og andre kunstarter.


For henvendelse og info: kontakt@solaatelier.no